جستجوی پیشرفته

تماس با ما

تهران شاپ

021-66763279

 

پشت سری

مرتب سازی: orderby نمایش:
دیدگاه ها (0)
دارای 2عدد مانیتور پشت سری قابلیت پخش VCD.CD.WMA.MP3.DVD دارای سیستمTV با گیرندگی قوی ورودی دوربین دنده عقب و رادیو پخش قابلیت نصب بر روی صندلی تمام اتومبیل ها کنترل.پایه نصب.دسته بازی.کابل ورودیAV قابلیت بازخوانی USBوکارت حافظه/IR در 3رنگ مشکی بژ طوسی دارای دسته بازی بیسیم
تمام شد
0 rial
دیدگاه ها (0)
دارای 2عدد مانیتور پشت سری قابلیت پخش VCD.CD.WMA.MP3.DVD دارای سیستمTV با گیرندگی قوی ورودی دوربین دنده عقب و رادیو پخش قابلیت نصب بر روی صندلی تمام اتومبیل ها کنترل.پایه نصب.دسته بازی.کابل ورودیAV قابلیت بازخوانی USBوکارت حافظه/IR در 3رنگ مشکی بژ طوسی دارای دسته بازی بیسیم
تمام شد
0 rial
دیدگاه ها (0)
دارای 2عدد مانیتور پشت سری قابلیت پخش VCD.CD.WMA.MP3.DVD دارای سیستمTV با گیرندگی قوی ورودی دوربین دنده عقب و رادیو پخش قابلیت نصب بر روی صندلی تمام اتومبیل ها کنترل.پایه نصب.دسته بازی.کابل ورودیAV قابلیت بازخوانی USBوکارت حافظه/IR در 3رنگ مشکی بژ طوسی دارای دسته بازی بیسیم
تمام شد
0 rial

دیدگاه ها (0)
دارای 2عدد مانیتور پشت سری قابلیت پخش VCD.CD.WMA.MP3.DVD دارای سیستمTV با گیرندگی قوی ورودی دوربین دنده عقب و رادیو پخش قابلیت نصب بر روی صندلی تمام اتومبیل ها کنترل.پایه نصب.دسته بازی.کابل ورودیAV قابلیت بازخوانی USBوکارت حافظه/IR در 3رنگ مشکی بژ طوسی دارای دسته بازی بیسیم
تمام شد
5 000 000 rial
دیدگاه ها (0)
دارای 2عدد مانیتور پشت سری قابلیت پخش VCD.CD.WMA.MP3.DVD دارای سیستمTV با گیرندگی قوی ورودی دوربین دنده عقب و رادیو پخش قابلیت نصب بر روی صندلی تمام اتومبیل ها کنترل.پایه نصب.دسته بازی.کابل ورودیAV قابلیت بازخوانی USBوکارت حافظه/IR در 3رنگ مشکی بژ طوسی دارای دسته بازی بیسیم
تمام شد
5 000 000 rial
دیدگاه ها (0)
دارای 2عدد مانیتور پشت سری قابلیت پخش VCD.CD.WMA.MP3.DVD دارای سیستمTV با گیرندگی قوی ورودی دوربین دنده عقب و رادیو پخش قابلیت نصب بر روی صندلی تمام اتومبیل ها کنترل.پایه نصب.دسته بازی.کابل ورودیAV قابلیت بازخوانی USBوکارت حافظه/IR در 3رنگ مشکی بژ طوسی دارای دسته بازی بیسیم
تمام شد
5 500 000 rial

Copyright Portal Pastel